ĈU LA LINGVO ESPERANTO HAVAS KULTURON?

INVITILO AL PRELEGO EN LA VENEZUELA ESPERANTO-ASOCIO

Karaj geamikoj de la internacia lingvo esperanto:
Mi havas la plezuron inviti vin al mia prelego en esperanto la sabaton 9-an de aprilo, je la 4-a horo posttagmeze. La prelego temas pri

ĈU LA LINGVO ESPERANTO HAVAS KULTURON?

Preleganto: Johano Negrete

Se vi jam pasis kurson de esperanto aŭ; se vi jam komprenas sufiĉ;e de la lingvo (ne necese tute bone), aŭ; almenaŭ; komprenas iom, bonvolu veni al mia prelego. Memoru, ke ni organizas tiujn kulturajn eventojn por ke vi povu praktiki la lingvon kaj altigi vian nivelon. Tio estas nia intenco, ke vi havu la ŝancon praktiki kaj senti, ke vi povas utiligi la lingvon eĉ; por la filozofia pensado.
Bonvole kaj amike mi atendos vin,
Johano Negrete

Kontribuaĵo de 10 bolivaroj.