Sukcesa Asembleo

Sukcesan Asembleo!

La jara asembleo de Venezuela Esperanto-Asocio plenplene sukcesis, dum tiu aranĝo oni montris la resumon de niaj agadoj dum la pasinta jaro kaj la financan bilancon, aldone tio oni montris la projektojn por disvastigo de esperanto, kursoj kaj monrikoltoj.

Oni oficiale kreis la Centron Esperantistan por Socia Esploro, ĉi tiu sekcio de la asocio estas diversofaka teamo kiu klopodas serĉi kaj kompreni kial kaj kiel oni povus enkonduki esperanton en la socia vivo; la gvidanto estas la sinjoro Spirajn Senprentend, en ĝi estas filmisto, filosofino, skolto, historiisto sociologistino kaj instruisto.

Alia projekto estas la "faru vi mem" atelieroj, kaj metiejoj per reuzitaj materialoj.

Oni ĝustigis la kotizon laŭ la nunaj bezonoj de la Asocio.

Oni donis la liston de novaj libroj, inter ili estas: Flugi per Katatuoj de Trevor Stele, Serĉado de la Eŭropa Lingvo de Umberto Eco, Ĉu vi parolas Esperanton? de Jorge Hess (nova eldono), pli da sopenaj vortaroj, ktp.

La sinjoro Thairon Martínez kreis "intranet" servon por la laboro virtuala de la estraro, ni ja povas estrarkunveni en niaj propraj hemoj!!! per skipo kaj tiu intranet.

Oni rememoris la laborojn de nia honora membro kaj forpasinta Felix García Blásquez kaj la profesoro kaj eksprezidanto Johano Negrete.

Inter aliaj privataj aferoj kiuj estas eksklusivaj por vea-anoj

Saĝon kaj kuraĝon je la servo de la homo (ŝatata frazo de Johano Negrete)

Ricardo Coutinho

Prezidanto de Venezuela Esperanto-Asocio
n/a