JarAsembleo 2015

La Asembleo de Venezuela Esperanto-Asocio aprobis hodiaŭ 29ª de novembro 2015 la jenon:
Aprobis la financan raporton kaj la agadraporton.
Nova estaro estas la jenan:
Prezidanto: Ricardo Coutinho
Viceprezidanto: Juan Miranda
Sekretariino: Elsa Angulo
Kasististino: Elizabeth Miranda
Delegitino pri Publikigado kaj Informado: Nancy Aquino.
La nova jarkotizo estas: 1400 po monato ĝis junio, en junio la estaro taksos la tiaman financan situación kaj decidos eblan ŝanĝon de la monsumo.
n/a